VACATURES

Stichting Circusbende is in 2018 in het leven geroepen om nieuw circus te bevorderen en toegankelijk te maken. Circusbende is een organisatie waar artistieke en sociale ambities op gelijke voet staan. Met focus op nieuw circus, organiseren we het jaarlijkse Circusbende Festival en nevenactiviteiten in de publieke ruimte van Amsterdam. Oude scheepsloodsen en stadsparken hebben we omgetoverd tot culturele ervaringsplek. We onderscheiden ons niet alleen door artistieke keuzes en toegankelijkheid, maar ook door de identiteit en sfeer en eigengereidheid. Het festival fungeert als huiskamer, waar gastvrijheid voorop staat. De organisatie wordt gedragen door de alternatieve scene die de stad eigen is. Circusbende krijgt betekenis door haar bezoekers en telde er in 2023 15.400. Het bestuur van Stichting Circusbende bestaat uit voorzitter Frans Vreeke, secretaris Elske van Gelder, penningmeester Wessel de Boer en algemeen bestuursleden Pleuni Koopman en Tamar Bruls. De directie is tweekoppig: Do Verschragen en Chiva Bons delen de artistieke en zakelijke leiding. Daarnaast werken er drie medewerkers het hele jaar rond op kantoor en ondersteunen 50 zzp’ers en 230 vrijwilligers het team tijdens het festival. Om samen met ons verder te groeien, zoeken we een enthousiaste: 

→ controle en advies over het reilen en zeilen van de stichting
→ een betrokken en kritische bijdrage aan bestuursvergaderingen (vier maal per jaar)
→ aan de bel trekken bij de directie als er naar jouw inziens iets niet klopt

→ je hebt een toetsende en kritische houding
→ je beheerst de Nederlandse taal
→ je hebt expertise op het gebied van cultuur, diversiteit & inclusie, organiseren & ondernemen en/of het besturen van een stichting
→ je wilt graag je expertise delen en een jonge stichting een duwtje in de rug geven
→ je hebt ervaring als bestuurslid of wilt je er in verdiepen
→ affiniteit met kunst en cultuur (misschien zelfs met nieuw circus) is een pré

→ je plant de vergaderingen
→ je notuleert bij de vergaderingen en zorgt dat iedereen de notulen ontvangt

→ je ondersteunt bij de communicatie naar de buitenwereld (denk b.v. aan persberichten)
→ j e schrijft (of ondersteunt bij het schrijven) officiële brieven

De vergaderingen van het bestuur vinden eens per kwartaal plaats in Amsterdam of online. De gevraagde tijdsinvestering is gemiddeld vier uur per maand. Deze vacature betreft een onbezoldigde functie. Maar dat betekent niet dat je niet wordt bedankt:

→ bij alle evenementen heb je een ereplek met een drankje naar keuze in de hand;
→ je bent als eerste op de hoogte van onze snode plannen;
→ eventuele reiskosten worden vergoed;
→ gezelligheid, betrokkenheid en inspiratie.

We moedigen iedereen met interesse aan om te reageren. Ook als je denkt (nog) niet helemaal binnen het geschetste profiel te passen. Vooralsnog bestaat zowel het bestuur als de directie uit 100% witte Nederlanders. Ook al zijn we alle zes verschillend (bijvoorbeeld als het gaat om leeftijd en gender), het is eentonig. Dit zouden we graag willen veranderen, want verschillende perspectieven maken ons rijker. 

Kandidaten worden gevraagd op eigen wijze te reageren met motivatie en Curriculum Vitae per mail naar chiva@circusbende.nl. Meer informatie vindt u op: www.circusbende.nl. Voor inhoudelijke informatie kunt u via dit e-mailadres contact opnemen met Wessel de Boer (penningmeester): wessel@wesseldeboer.nl, 0618972111. Deze vacature sluit zodra we een geschikt nieuw bestuurslid hebben, gesprekken zullen in Amsterdam Noord plaatsvinden met het bestuur en de directie.