CIRCUSPARADE

In plaats van een galmende stem door de microfoon zien we het uitgebeeld in een choreografie van Nederlandse Gebarentaal: “welkom bij de parade van Circusbende! Applaus!” Het publiek leert al snel te applaudisseren in gebarentaal. Tijdens de Circusparade laten dove, slechthorende en horende kinderen hun kersverse circustrucs zien aan een groot publiek. De parade is een hartverwarmend resultaat van drie workshops waarin kinderen elkaars taal leren en samen een bewegende voorstelling creĆ«ren.

In het project De CircusParade beoefenen dove, slechthorende en horende kinderen, in de leeftijd van acht tot en met twaalf, samen circuskunsten. De workshops zijn tweetalig, centraal staat ontmoeting en verbinding. We werken vanuit de gedeelde overtuiging dat circuskunst een brug kan slaan tussen verschillende talen. Circus leer je middels ervaring en beleving en biedt vele visuele manieren om met elkaar te communiceren, zoals mime, houding en beweging. Dit zijn vaardigheden die ook van groot belang zijn bij Nederlandse Gebarentaal. Tijdens de workshop ontdekken kinderen de mogelijkheden van hun eigen lichaam, leren hun eigen krachten kennen en werken aan zelfvertrouwen.

Circusclub, Stichting Welzijn Doven Amsterdam (SWDA), het kennisplatform voor NGT en doven(-cultuur) TYD

De hoofdbegunstiger is het Fonds voor Cultuurparticipatie.

NL